De vroeg-ijzertijd of Hallstatt periode (ca. 800 – 450 v.o.j.)

By 12 januari 2011IJzertijd

De vroeg-ijzertijd of Hallstatt periode (ca. 800 – 450 v.o.j.)

De vroeg-ijzertijd dankt haar naam aan het Boven-Oostenrijkse Alpenplaatsje Hallstatt. Het was daar dat tussen 1843 en 1863 grootschalige opgravingen werden uitgevoerd en een nieuwe cultuur werd ontdekt. De wetenschappers hadden al snel een passende en klinkende naam gevonden: de Hallstatt-cultuur.

In deze rubriek graven we wat dieper in de ijzertijd en leren we hoe de overgang van bronstijd naar ijzertijd gebeurde. Kan men wel spreken van een overgang?

Welke gebruiken waren er in de Hallstatt periode en verschilden deze met de bronstijd en de La Tène periode of de laat-ijzertijd.

Ontdek de vroegste ijzertijdcultuur en reis met ons mee naar Hallstatt.