Een drieschepig woonstalhuis uit de ijzertijd te Aalter-Kerkhof

De gemeente Aalter plande in het voorjaar van 2006 om een nieuw deel van het kerkhof in dienst te nemen. Aangezien op de vlakbijgelegen parking heel wat vroegmiddeleeuwse vondsten werden aangetroffen, besloot de Kale – Leie – Archeologische Dienst (KLAD) om het ongeveer 40 bij 40m grote terrein met een drietal lange proefsleuven te onderzoeken. In deze zoeksleuven werden naast een gracht, een grote kuil en enkele paalsporen ook een wandgreppel opgemerkt.

Opdrachtgever

Opdrachtgever: Gemeente Aalter
Projectverantwoordelijke: Johan Hoorne

Volledige gebouwplattegrond uit de ijzertijd

ao-aalter-kerkhof-ijzertijdwoning-plattegrond

Gebouwplattegrond van een driebeukige ijzertijdwoning, onderzocht tijdens het archeologisch onderzoek in Aalter Kerhof

Bij het openleggen van een groter vlak werd onmiddellijk duidelijk dat het ging om een volledige gebouwplattegrond. Het gaat om een 12,5 bij 5m groot huis bestaande uit zware dragende palen, wandgreppels en kleinere paalsporen. De tweedeling van het huis is opvallend door de volledige scheiding met een wandgreppel. Het meest westelijk deel is redelijk beperkt in oppervlak en meet 4 bij 5m, terwijl het oostelijke gedeelte 8,5 bij 5m meet. De constructie wordt gedragen door 8 zware staanders die in twee parallelle rijen staan opgesteld. het westelijke deel heeft eveneens nog twee ondersteunende paalsporen vlakbij de hoeken waar de overgang zich bevindt. De wandgreppels konden niet overal herkend worden wegens recente verstoringen en de vrij slechte weer- en bodemomstandigheden. Toch vallen de paaltjes op die vlak buiten de wand op regelmatige afstand staan opgesteld, dit is om eveneens dragend te kunnen zijn.

Het gaat dus om een drieschepige constructie waarbij het dak niet enkel steunt op de staanders, maar ook op de wanden. mogelijk werd een ingang herkend in het westelijke deel aan de zuidelijke wand, waar enkele paalsporen deze zouden versterken, helaas loopt net hier een drainagepijp door. De tweedeling van het huis wijst er mogelijk op dat het om een woonstalhuis gaat waar zowel een gedeelte voor het vee als voor de mensen voorzien was.

De rode inkleuring toont de contouren van de driebeukige ijzertijdwoning, ontdekt tijdens het archeologisch onderzoek te Aalter Kerkhof in 2006.

De rode inkleuring toont de contouren van de driebeukige ijzertijdwoning, ontdekt tijdens het archeologisch onderzoek te Aalter Kerkhof in 2006.

Aardewerk

Uit het gebouw kwamen slechts 14 scherven aardewerk. De vondsten zijn niet van die aard dat ze een zekere datering kunnen opleveren, enkel een indicatie. Alle eigenschappen – bakking, techniek, behandeling en versiering – duiden mogelijk op Vroege IJzertijd (800/750 – 500/450 v.C.) alhoewel het evenzeer iets ouder of jonger kan zijn. Een C14-datering zal uitsluitsel moeten geven. De gekende types uit deze periode vertonen inderdaad overeenkomsten qua constructiewijze en principes.

Verder op het terrein werd enkel nog een parallel lopende gracht gevonden en een grote kuil die nog onderzocht moet worden. Het is alvast een zeer geslaagd resultaat!

Bronnen

Tekst: Johan Hoorne, archeoloog (www.deklad.be)
Foto’s: © KLAD