IJzertijdnederzetting te Ekeren-De Schinde

In 2009 kreeg Ekeren in de Oorderseweg een nieuw zwembad “De Schinde”. Op het terrein waar dit nieuwe complex verrees (de voormalige parking van het zwembad) liet de afdeling archeologie van de stad Antwerpen in november 2007 een archeologisch onderzoek uitvoeren. In het totaal onderzocht men een oppervlakte van bijna 2,5 ha.

Opdrachtgever

Opdrachtgever: Stad Antwerpen
Projectverantwoordelijke: Anne Schryvers, archeologe

Late ijzertijdnederzetting

Overzichtsfoto van het onderzochte gebied.

Overzichtsfoto van het onderzochte gebied.

Het resultaat van het archeologisch onderzoek in Ekeren-De Schinde mocht er zijn: er zijn talrijke sporen en resten van een late ijzertijdnederzetting aan het licht gekomen. In de noordoostelijke zone van het terrein zijn paalkuilen gevonden die mogelijk afkomstig zijn van een woonhuis. De verwerking van de resultaten zal hierover meer duidelijkheid brengen. Er konden tussen de paalkuilen wel al twee spiekers (schuurtjes voor graanopslag) herkend worden.
Daarnaast zijn er drie ambachtelijke kuilen gevonden waarvan één een grote hoeveelheid ijzerslakken bevatte. Dit verraadt dat er op de site aan metaalbewerking werd gedaan. Nabij de kuilen is ook een waterput aan het licht gekomen. Deze bestond onderaan uit een houten constructie waarbij een aantal aangepunte, ronde paaltjes in een cirkel stonden geplaatst. Dankzij de hoge grondwatertafel is deze constructie goed bewaard gebleven.
In de kuilen en de sporen is ook een redelijke hoeveelheid aardewerkscherven gevonden. Deze worden op dit moment verwerkt en bestudeerd. Op het hout uit de waterput zal een wetenschappelijke datering worden uitgevoerd.
Deze pagina zal worden geactualiseerd van zodra meer gegevens over dit onderzoek beschikbaar zijn.

Het is al de derde keer dat in Ekeren sporen uit de ijzertijd aan het licht komen; eerder werden al bij de aanleg van de hogesnelheidslijn nabij het Laar en op de verkaveling Wilgehoeve ijzertijdresten gevonden.

Bronnen

Tekst: Anne Schryvers, archeologe
Foto’s: Afdeling Archeologie van de stad Antwerpen