Het agentschap Onroerend Erfgoed stelt een nieuw onderzoeksrapport voor over het evalueren van de sterkte van historisch waardevol bouwhout. Er wordt in nagegaan  hoe je de sterkte-eigenschappen van zware eikenhouten structuren kan afleiden uit metingen van de boorweerstand, en hoe je dergelijke meetresultaten correct moet interpreteren. Men onderzocht ook alternatieve technieken en methoden die in situ toepasbaar zijn. Hieruit werd een leidraad gedistilleerd die voortaan kan gevolgd worden bij de beoordeling van historisch waardevol bouwhout.

Het volledige onderzoeksrapport is te bestellen of te downloaden via het agentschap OE.