Doelstelling

TO INSPIRE AND STIMULATE THE STUDY OF HISTORY
TO BETTER APPRECIATE THE CHALLENGES OF TODAY

Vzw Legia wil uitgroeien tot een multidisciplinair forum voor experimentele archeologie. Een ontmoetingsplaats waar academici en vorsers, elk vanuit hun eigen specialisatie en met hun eigen ervaring en kennis, samenwerken met vzw Legia om een beter inzicht te verwerven in de leefwereld van de oude culturen in Vlaanderen en Europa. Dit inzicht wil Legia verwerven door het uitbouwen van een openluchtlaboratorium voor experimentele archeologie waar, op wetenschappelijk en historisch onderzoek gebaseerde, empirische programma’s worden opgezet. Legia wil zijn werking baseren op drie pijlers. Deze pijlers zijn: educatie, informatie en recreatie.